Dades

Domicili

Qüestionari

Mesures

Si quiere añadir medidas de mas ventanas marque la opción Si

Mesures 02

Mesures 03

Mesures 04

Mesures 05

Mesures 06

Mesures 07

Mesures 08

Mesures 09

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, l'informem que les dades obtingudes d'aquest formulari seran incorporades a un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Fusteria d'Alumini Aluminis Iluro, S.L. amb la finalitat d'atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça C /. dels Remences, 56 - Pol. Ind. Vallveric. 08304 Mataró (Barcelona). Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les finalitats esmentades. L'enviament d'aquestes dades implica l'acceptació d'aquesta clàusula.